Екологія

У своїй діяльності компанія керується правилом – максимально обережно використовувати природні ресурси.

Підприємство спроектовано таким чином, що негативний вплив на навколишнє середовище мінімізовано.

Про мінімізований вплив на навколишнє середовище, свідчать наступні факти:

1

Збагачення руд відбувається без використання хімічних речовин і виключно завдяки фізичним властивостям корисних копалин.

2

На відпрацьованих ділянках компанія «Велта» буде проводити рекультивацію землі.

3

Максимальна концентрація забруднюючих речовин є удвічі нижчою за припустиму, згідно санітарно-гігієнічним нормам.

4

Виробництво не впливає на рівень та чистоту підземних вод. Повністю виключено стік поверхневих вод з площі кар’єру до русла річки Велика Вись та в малі водостоки.

5

З метою раціонального використання природних вод підприємство використовує її в замкнутому циклі.

Ільменітовий концентрат Бирзулівського родовища не має в своєму складі радіоактивних часток

Як відповідальна компанія, ми ретельно контролюємо можливу радіоактивність корисних копалин і проводимо систематичні перевірки забруднення повітря та води.

Для цього щороку компанія «Велта» проводить перевірку та контроль корисних копалин та готової продукції на вміст радіоактивніх компонентів в лабораторному центрі Державної служби України та «Інституті гігиєни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва».

Продукція компанії під час виробництва проходить потрійний контроль якості

Перший проходить після збагачення при загрузці ільменіту в бункера складу готової продукції на фабриці.

Другий контроль виконується під час загрузки автомобілів для вивозу продукції на завантажувально-розвантажувальний комплекс або для безпосередньої доставки споживачу.

Третій – при завантаженні продукції в залізничні вагони або контейнери на завантажувально-розвантажувальному комплексі для подальшого транспортування у порт, або до кінцевого споживача. За контрактними умовами останній контроль може здійснюватися фахівцями незалежної лабораторії SGS.

Основний же контроль якості здійснюється працівниками власної лабораторії, які ретельно виконують аналіз вмісту ільменіту у вихідних пісках та спостерігають на всіх етапах збагачення за концентрацією титану в ільменітовому зерні.

Основним методом дослідження є хімічний, а для виявлення мікродомішок у товарній продукції використовується рентгеноспектральний метод.