Тендер на відбір незалежного аудитора

8 Жов, 2020

Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма «ВЕЛТА» оголошує про проведення відкритого конкурсу з метою укладення договору на отримання аудиторських послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту серед аудиторських компаній, які були відібрані з Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, включених до Розділу суб'єктів аудиторської діяльності та які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств згідно МСФЗ, що становлять суспільний інтерес.

Мета тендеру - вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для забезпечення належного надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності Товариства за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.

Критеріями для вибору компанії є:

 • Вартість аудиторських послуг;
 • Незалежність;
 • Належна якість послуг.


Учасники тендеру мають відповідати наступним вимогам:

 • Інформація про аудиторську фірму (аудитора) внесена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • Строк діяльності аудиторської фірми на ринку аудиторських послуг  становить не менш ніж 10 років;
 • Аудиторська фірма може забезпечити залучення до групи з аудиту сертифікованих аудиторів, які працюють за основним місцем роботи та мають стаж роботи аудитором не менше 5 років;
 • Мати досвід надання послуг з аудиту фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів аудиту;
 • Не мати стягнень з боку Аудиторської палати України і Ради нагляду за аудиторською діяльністю.


Не допускаються до участі в конкурсі суб'єкти аудиторської діяльності, які:

 • Не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність» та цих Умов;
 • Надали до участі в конкурсі тендерну пропозицію з порушенням термінів, встановлених цим оголошенням.


Для участі у конкурсі претенденти подають наступні документи:

 • Цінову пропозицію щодо надання аудиторських послуг з графіком виконання завдань та умовами розрахунків;
 • Коротке резюме про суб'єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи і т.д.);
 • Копію свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;
 • Сертифікати аудиторів, які безпосередньо будуть брати участь в проведенні аудиторської перевірки і підписують аудиторський звіт;
 • Перелік організацій в яких здійснювали аудиторські перевірки.

 

Кінцевий термін подачі конкурсних пропозицій - 06 листопада 2020 року.

Рішення про вибір аудитора буде оголошено після 10 листопада 2020 року.

Документи, що надійшли після встановленого терміну або подані не в повному обсязі або із порушенням умов конкурсу, не розглядаються.

Тендерні пропозиції в електронному вигляді слід надіслати на адресу laskarzhevska.velta@gmail.com з поміткою “Тендер на аудиторські послуги”.